Tải Game

Phiên Bản Máy Chủ Lorencia

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh

Phiên Bản Máy Chủ mới (chưa mở)

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh