• Tin tức
  • Sự kiện
    Gamethuhn xin được thông báo chính thức Mở máy chủ Hà Nội | 13:00 - ngày 05/4/2020.
    Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong
Xem thêm